Digital strategi

Många funderar på vad Multichannel marketing egentligen är och hur man navigerar det på bästa sätt. I den här artikeln ger jag ett övergripande svar på den första frågan. Multichannel marketing, eller flerkanalsmarknadsföring, är marknadsföring i flera kanaler. Ett tämligen banalt klargörande, men det är vanligt att...